Zelfstandigheidscontract

 • Zelfstandigheidscontract voor kinderen van 7-12 jaar

  • Deze overeenkomst is bedoeld als aanvulling op de plaatsingsovereenkomst tussen De Boshut Kinderopvang en de wettelijke vertegenwoordigers van:
  • De inhoud van dit contract dient te worden gelezen en begrepen in samenhang met de plaatsingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ingevuld door de ouders/verzorgers samen met het kind. We vinden het belangrijk dat door ouders wordt uitgelegd wat het belang is van dit zelfstandigheidscontract. En dat het kind daardoor begrijpt voor welke punten ze verantwoordelijkheid draagt. Zowel ouder als de Boshut Kinderopvang ontvangt een digitaal exemplaar, na ondertekening.
  • Gegevens

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Inzake het vervoer van school naar de BSO en van de BSO naar huis mag het kind:

   Hierbij geldt dat de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker voor het kind ingaat op het moment dat het kind zich op de BSO bij een van de pedagogisch medewerkers meldt. De verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker voor het kind stopt op het moment dat het kind het gebouw van de BSO verlaat.
  • Inzake het zelfstandig buiten spelen bij de BSO

   Hierbij geldt dat de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker voor het kind stopt op het moment dat het kind het gebouw van de BSO zelfstandig verlaat.
  • Inzake spelen bij anderen gedurende BSO-tijd

   Hierbij geldt dat met de overdracht van verantwoordelijkheid het kind niet meer onder de verzekering van De Boshut Kinderopvang valt en de houder daarmee niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of letsel aan of door het kind, veroorzaakt tijdens het spelen bij een vriend(innet)je.
  • Inzake het zwemmen gedurende de BSO

  • Geldigheid

   Indien het kind zich niet aan de afspraken houdt, vindt er direct overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers en ouder(s). De zelfstandigheid wordt tijdelijk opgeschort, totdat er nieuwe afspraken gemaakt zijn met de ouders en het kind.
  • Hidden