Afwijking Stamgroep - KDV

 • Afwijking Stamgroep – KDV

   
  • Introductie

   In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Deze groep kinderen wordt een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.
  • Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?

   Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

   • bij onderbezetting van de groepen;

   • tijdens vakanties;

   • bij aanvraag van een extra dag wanneer er geen ruimte is op de eigen stamgroep.

   Vanuit de verplichting van de Wet kinderopvang vragen wij u hiervoor te tekenen.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • NB. Wat houdt het beleid van de Boshut t.a.v. het samenvoegen van groepen in?

   Aan het begin en aan het einde van de dag en op dagen dat het kinderaantal dit toelaat, voegen wij vaker samen. We zijn wettelijk verplicht ouders hierover te informeren. Deze werkwijze staat daarom toegelicht in de pedagogische werkplannen van onze centra, in ons plaatsingsbeleid.

   Het moge vanzelf spreken dat wij alleen samenvoegen op de momenten dat dit binnen de wettelijke voorschriften mag en als daarvoor voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Bij het samenvoegen van groepen (al dan niet in de eigen ruimte) blijft het kind gekoppeld aan de eigen stamgroep.

   Schriftelijke toestemming bij samenvoegingen is in onderstaande situatie verplicht:

   1) als een kind, dat meerdere dagen bij ons opvang geniet, op verschillende groepen wordt geplaatst. Deze situatie kan zich voordoen bij plaatsgebrek op de ‘basisstamgroep’ of omdat een ouder daar nadrukkelijk om vraagt. Kortom: een individueel kind mag pas op meerdere groepen worden geplaatst als diens ouder daarvoor schriftelijk toestemming verleent (meestal via de plaatsingsovereenkomst);

   2) als een groep wordt opgesplitst en zich deels aansluit bij een andere groep. Ook in zo’n geval is uw schriftelijke toestemming noodzakelijk. Om dit proces te vergemakkelijken, hebben wij dit formulier ontwikkeld.